மஹா பூர்ண ஆத்ம யோகா என்றால் என்ன?

Gemafreie Musik von www.frametraxx.de

«மஹா பூர்ண ஆத்ம யோகா» என்பது «ஆன்மாவின் சிறந்த சுத்திகரிப்பு». இது எளிதான, உலகளாவிய மற்றும் இயற்கையின் மிக உயர்ந்த அதிர்வெண் நிலையிலிருந்து செயலாற்றும் மிக ஆற்றல் வாய்ந்த கருவியாகும். இது மனிதர்களான நமக்கு இழிவான எதிர்வினைகள், எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்வுகள் என்ற மாறுவேடம் பூண்டிருக்குக்கூடிய ஆழ்மனதை சுத்திகரிக்க உதவுகிறது. இவை மற்றவற்றிற்கிடையில், பயம், குற்ற உணர்வு, பேராசை, அவமானம், கோபம், பொறாமை மற்றும் அதீத பகை போன்றவற்றை உள்ளடக்குகிறது. இத்தகைய ஆழ்மன பதிவுகள் நமது உண்மையான ஒளிமிகு மனநிலையை இருளண்ட செய்கிறது. இதுதான் நமது சமநிலையிலிருந்து நாம் வீழ்வதற்கும், நமது உட்புற வளர்ச்சி செயல்பாட்டில் முடங்குவதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த பதிவுகள் எந்த அளவிற்கு நமது ஆழ்மனதில் ஆற்றல் ரீதியில் இருக்கிறதோ, அதன் அடிப்படையில் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப மிக தீவிரமாக நாம் எதிர்வினையாற்ற தூண்டப்படுகிறோம். மஹா பூர்ண ஆத்ம யோகா பயிற்சியின் வாயிலாக, ஆழ்மனதில் இருக்கும் இழிவான எதிர்வினைகளின் ஆற்றலானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுபடக்கூடும். இது நீங்கள் அவற்றை சுத்திகரிக்க எளிதாக்கும். இதன் மூலம் நீங்கள் உள்ளார்ந்த அமைதியை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும். ஏனெனில் இதுதான் நாம் நமது உயர்நிலை உண்மையை வெளிப்படுத்தவும், நமது ஆன்மாவுடனான இணக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மனதுக்கு இசைவான வழிகளை தேர்வு செய்யவும் நமக்கு தேவையானதை வழங்குகிறது. ஆன்மாவுடனான இந்த இணக்கமானது படைப்பாற்றல் சார்ந்தது. இது திருப்தி, களிப்பு, அன்பு மற்றும் பேரானந்தத்திற்கு வழிவகுக்கும். இந்த செயல்பாடானது, உலகமயமானது. ஒவ்வொரு நாளும் பயன்படுத்துவதற்கும், எந்தவித அறிவாற்றலுமின்றி ஒவ்வொருவரும் பயன்படுத்துவதற்கும், ஏதுவானது. மஹா பூர்ண ஆத்ம யோகாவானது ஆழ்மனதில் இருக்கும் எதிர்வினை ஆற்றல் தளங்களை குறைக்கக்கூடிய கூடுதல் முக்கிய செயல்பாட்டையும் திருப்தியாக வழங்கவல்லது.

மஹா பூர்ண யோகாவுடன் வளருங்கள்...

...உள அமைதி

மஹா பூர்ண ஆத்ம யோகாவின் பயிற்சி சமநிலையைப் பேண உதவுவதுடன் உள அமைதியையும் உண்டாக்கும்.

 

...உங்கள் திறன்

மஹா பூர்ண ஆத்ம யோகா உங்கள் வலிமையை வளர்க்க உதவுவதுடன், உங்கள் ஆன்மாவின்  இயற்கை அறிவையும் வளர்க்கும்.

 

...உள சுதந்திரம்

மஹா பூர்ண ஆத்ம யோகாவின் பயிற்சி பயம், உள அமைதியற்ற உணர்வுகள் மற்றும் எம்மை அழிக்கக்கூடிய இயல்புகளில் இருந்தும் நிம்மதி பெற உதவும்.

 

...மகிழ்ச்சி

மஹா பூர்ண ஆத்ம யோகாவின் பயிற்சி அளவில்லா இன்பத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும்.