மஹா பூர்ண ஆத்ம யோகா என்றால் என்ன?


Gemafreie Musik von www.frametraxx.de

«மஹா பூர்ண ஆத்மா யோகா (MPAY) என்பது «ஆன்மாவின் சிறந்த சுத்திகரிப்பு». பயம், குற்ற உணர்வு, பேராசை, அவமானம், கோபம், பொறாமை, சோகம் மற்றும் எரிச்சல் போன்ற மனதிற்கு இசைவற்ற ஆற்றலிலிருந்து உங்கள் மனதை விடுவிக்க இது ஒரு எளிய, ஆனால் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இந்த ஆற்றல்களால் உங்கள் ஆழ் மனதில் ஏற்படும் எதிர்மறை தாக்கம் உங்கள் உள் ஒளியை குறைத்து பிரகாசிக்க வைக்கும். ஏன் நீங்கள் தொடர்ந்து உணர்வு சமநிலையற்று இருக்கிறீர்கள் என்பதற்கு இதுவே ஒரு முக்கிய காரணம்.

உங்கள் ஆழ் மனதில் இந்த காரணிகளின் ஆற்றல்மிக்க வலுவான தாக்கம், உங்களின் அதிகமான எதிர் செயலால் தூண்டப்படுகிறது. MPAY-வை பயிற்சி செய்யும்போது, இந்த ஆற்றல்மிக்க தாக்கங்களை ஒரு படிப்படியான அணுகுமுறையுடன் கரைத்து மாற்றுவதற்கான ஒரு வழியை உருவாக்குகிறீர்கள். இது உள் அமைதியைக் கண்டுபிடிப்பதை எளிதாக்குகிறது, மேலும் உங்கள் உள் உண்மையுடன் வாழ்வது மட்டுமல்லாமல், அதை வெளி உலகத்திற்கும் வெளிப்படுத்துகிறது. உங்கள் ஆத்மாவுடன் இணக்கமாக இருப்பது உங்களுக்கு நிறைவு, சமநிலை, அன்பு மற்றும் வாழ்க்கையின் மீதான ஆர்வத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. MPAY என்பது ஒரு உலகளாவிய நுட்பமாகும், இது உங்கள் அன்றாட வழக்கத்தில் எளிதாக ஒருங்கிணைக்கப்பட முடியும். தனிப்பட்ட அனுபவ நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒவ்வொருவரும் இதைப் பயிற்சி செய்ய முடியும்.

மஹா பூர்ண யோகாவுடன் வளருங்கள்...


...உள அமைதி

மஹா பூர்ண ஆத்மா யோகாவின் பயிற்சி உங்கள் உள் அமைதியை வளர்ப்பதற்கான உங்கள் பயணத்தில் உங்களுக்கு உதவுகிறது, அதன் மூலம் உங்கள் உள் உண்மையுடன் நீங்கள் வாழவும், மேலும் உங்கள் உள்ளுணர்வை அங்கீகரிக்கவும் முடியும்.


...உங்கள் திறன்

மஹா பூர்ண ஆத்மா யோகா என்பது உங்கள் ஆன்மாவின் அறிவுடன் உங்கள் தொடர்பை படிப்படியாக ஆழப்படுத்தும் ஒரு பயிற்சி.

 

 

 

 

 


...உள சுதந்திரம்

மஹா பூர்ண ஆத்மா யோகா பயிற்சி செய்வது உங்கள் ஆழ் மனதை பயம் மற்றும் பிற மனதுக்கு இசைவற்ற உணர்ச்சிகள் மற்றும் எண்ணங்களிலிருந்து தூய்மைப்படுத்த உதவுகிறது, அவை உங்கள் உண்மையின் மென்மையான சமநிலையை எதிர்மறையாக பாதிக்கின்றன.


...மகிழ்ச்சி

மஹா பூர்ண ஆத்மா யோகா நிபந்தனையற்ற மகிழ்ச்சியின் பாதையில் உங்களை வழி நடத்துகிறது, இது உங்கள் ஆன்மாவின் ஆழத்திலிருந்து உருவாகிறது. உள்ளிருந்து நீங்கள் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க முடியும் என்பதைக் கண்டறியவும்.